Regulamin strony motocyklizm

Drukuj

Regulamin

Administrator włącz .

Regulamin korzystania ze strony Motocyklizm.pl

I. Uwagi ogólne:

1. Motocyklizm.pl jest witryną internetową, której właścicielem jest administrator strony
2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z witryny Motocyklizm.pl tym samym przyjmuje
do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Witryna internetowa Motocyklizm.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat działalności, wydarzeń i usług świadczonych przez Motocyklizm.pl Informacje i materiały w niej zawarte mogą pochodzić od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Motocyklizm.pl
i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu.
Motocyklizm.pl  nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
4. Motocyklizm.pl zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Motocyklizm.pl.


II. Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w witrynie Motocyklizm.pl na własne ryzyko.
2. Korzystanie z witryny Motocyklizm.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Motocyklizm.pl oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

4. Użytkownik podając swój adres e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od administracji strony drogą elektroniczną.


III. Odpowiedzialność Motocyklizm.pl

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w witrynie Motocyklizm.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy Motocyklizm.pl, lub dobra osobiste osób trzecich Motocyklizm.pl podejmie odpowiednie działania zmierzające
do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
2. Motocyklizm.pl nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały osób trzecich, przesłane bądź opublikowane w witrynie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
3. Informacje przedstawione w Motocyklizm.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub
od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Motocyklizm.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne.
4. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
5. Motocyklizm.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
6. Motocyklizm.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Motocyklizm.pl.pl

IV. Partnerzy Motocyklizm.pl

1. Motocyklizm.pl może publikować bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących) którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Motocyklizm.pl
2.Motocyklizm.pl  nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
3. Motocyklizm.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Motocyklizm.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
4. Motocyklizm.pl nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się
na stronach swoich partnerów.
5. Motocyklizm.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji
lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.


V. Zastrzeżenia techniczne

1. Ze względu na techniczne ograniczenia Motocyklizm.pl nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Motocyklizm.pl nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w witrynie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Motocyklizm.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3.Motocyklizm.pl dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.
4. Motocyklizm.pl nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym.
Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.


VI. Prawa autorskie

1. Zarówno układ treści zawarty w witrynie Motocyklizm.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
2. Zawartość witryny Motocyklizm.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Motocyklizm.pl i w ramach przeznaczenia określonego przez Motocyklizm.pl. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości witryny, należy się skontaktować z Motocyklizm.pl wysyłając e-mail na : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w witrynie Motocyklizm.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości
lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Motocyklizm.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Motocyklizm.pl na zasadach ogólnych.
6. Publikacja linku do Motocyklizm.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Motocyklizm - motocykle, skutery, quady W sprawie publikacji linku do strony
Motocyklizm.pl w innej formie prosimy o kontakt z  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


VII. Ochrona danych osobowych

1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do Motocyklizm.pl  pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do Motocyklizm.pl jest równoznaczne
z udzieleniem Motocyklizm.pl zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie Motocyklizm.pl i ich wykorzystywanie jest możliwe
po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na pisemnym oświadczeniu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych
w witrynie Motocyklizm.pl, zawartym w liście e-mail. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).


IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
2. Motocyklizm.pl zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Motocyklizm.pl wchodzą w życie z dniem publikacji.nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały osób trzecich, przesłane bądź opublikowane w witrynie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
3. Informacje przedstawione w Motocyklizm.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub
od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Motocyklizm.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne.
4. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
5.Motocyklizm.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
6. Motocyklizm.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Motocyklizm.pl

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu.